ĐOÀN KHẢO CỔ BẢO TÀNG LỊCH SỬ VN KHAI QUẬT NÚI BÂN TÌM ĐƯỢC ĐÀN NAM GIAO THỜI TÂY SƠN ĐỒNG DẠN VỚI ĐÀN VIÊN KHÂU BÊN TRUNG QUỐC?

ĐOÀN KHẢO CỔ BẢO TÀNG LỊCH SỬ VN KHAI QUẬT NÚI BÂN TÌM ĐƯỢC ĐÀN NAM GIAO THỜI TÂY SƠN ĐỒNG DẠN VỚI ĐÀN VIÊN KHÂU BÊN TRUNG QUỐC?

Di tích núi Bân là Di tích Quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Tỉnh TTH quản lý. Việc khai quật ở núi Bân có được Bộ và Tỉnh TTH cho phép không? Tài liệu nào cho biết ở núi Bân có đàn Nam Giao thời Tây Sơn để tổ chức khai quật?


Đăng ký

Đăng ký email của bạn ngay để cập nhật những tin tức mới nhất về các bài viết, bài phân tích đặc sắc từ chúng tôi.

Trở lại đầu trang