THI ĐÀN MAI LÂM

THI ĐÀN MAI LÂM

Mai Lâm là một thi đàn nổi tiếng ở Cố đô Huế thời cận đại. Đàn chủ là thi ông Dạ Sĩ Thiện Trí trú trì chùa Hiếu Quang. Đại sư là một trong mười vị tăng sĩ ưu tú được sơn môn Tăng già Huế chọn gởi vào theo học với Hoà thượng Phước Huệ tại tổ đình Thập Tháp –Bình Định, nhằm chuẩn bị làm rường cột cho phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Ra đời đại lộ công chúa Như Mai ở Pháp

Ra đời đại lộ công chúa Như Mai ở Pháp

Tin tức

TÌM ĐỌC TRƯỚC TÁC CỦA NGUYỄN ĐẮC XUÂN Ở ĐÂU?

Phật giáo

MỘT VÀI ĐIỂN LỆ - LUẬT LỆ ĐỐI VỚI TU SĨ PHẬT GIÁO DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Hội thảo, Hội nghị

HỘI THẢO KHOA HỌC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA HUẾ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NHÀ RƯỜNG HUẾ

Phật giáo

Duyên lành gặp Phật

Đăng ký

Đăng ký email của bạn ngay để cập nhật những tin tức mới nhất về các bài viết, bài phân tích đặc sắc từ chúng tôi.

Trở lại đầu trang