Hình ảnh xưa và nay

Phản biện của NNC Nguyễn Đắc Xuân về phản biện của NNC Trần Đại Vinh tại Hội thảo Khoa học Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế ( Ngày 30/10/2015)