Phản biện của NNC Nguyễn Đắc Xuân về phản biện của NNC Trần Đại Vinh tại Hội thảo Khoa học Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế ( Ngày 30/10/2015)

Trang chủ · Di sản Âu hóa · Hình ảnh xưa và nay

Trở lại đầu trang