Thân Trọng Huề với chủ trương  cải cách giáo dục và tư pháp
Giáo dục

Thân Trọng Huề với chủ trương cải cách giáo dục và tư pháp

Thân Trọng Huề lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp xâm chiếm, chế độ thuộc địa bảo hộ đã ổn định, chính quyền bảo hộ muốn có một lớp quan lại mới được đào tạo có bài bản. Tư chất thông minh, xuất thân danh gia vọng tộc nên Thân Trọng Huế được chọn vào tốp 3 người đầu tiên đưa sang Pháp học trường Thuộc địa, vào năm 1889, cùng Hoàng Trọng Phu và Lê Văn Miến. Năm 1895, về nước, triều đình đặc cách cho hàm Biên tu, vào Viện Cơ mật và sung chức Ngự triều thị thư. Năm 1896 ông bị Tiết chế Đại thần Nguyễn Thân hạch tội và cách chức vì "gặp quan mà không xuống ngựa"!

Thầy tôi
Giáo dục

THẦY TÔI - Huế Mãi Còn Thương

Nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 HMCT xin được trích đăng bài viết của Bs Nguyễn Võ Hinh viết về người thầy kính yêu của các thế hệ những người thầy thuốc đã từng học tại Trường Đại Học Y Khoa Huế và Trường Cán Sự Y tế Huế (Cao Đẳng Y tế Huế ngày nay)

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang