THI ĐÀN MAI LÂM
Phật giáo

THI ĐÀN MAI LÂM

Mai Lâm là một thi đàn nổi tiếng ở Cố đô Huế thời cận đại. Đàn chủ là thi ông Dạ Sĩ Thiện Trí trú trì chùa Hiếu Quang. Đại sư là một trong mười vị tăng sĩ ưu tú được sơn môn Tăng già Huế chọn gởi vào theo học với Hoà thượng Phước Huệ tại tổ đình Thập Tháp –Bình Định, nhằm chuẩn bị làm rường cột cho phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

MỘT VÀI ĐIỂN LỆ - LUẬT LỆ ĐỐI VỚI TU SĨ PHẬT GIÁO DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Phật giáo

MỘT VÀI ĐIỂN LỆ - LUẬT LỆ ĐỐI VỚI TU SĨ PHẬT GIÁO DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1775), đạo Phật được chính quyền ủng hộ tích cực nên phát triển nhanh chóng trên vùng đất mới khai phá ở phương Nam. Chính điều này đã tạo thuận duyên cho sự hội nhập của người Việt với các cộng đồng dân cư tiền trú đạt được hòa hợp, giúp cho sự phát triển nhanh chóng đất nước.

Duyên lành gặp Phật
Phật giáo

Duyên lành gặp Phật

Gần trọn kiếp người, trải qua mấy độ sao dời vật đổi , đã cho tôi cơ hội được “gặp” các tôn tượng Phật, các bậc cao tăng với những nhân duyên có phần hy hữu…

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang