DẪN DẮT TUỔI THƠ VÀO CHÁNH TÍN

            Năm lên bảy tuổi rời trường mẫu giáo của cô Hoàng Thị Khương ở gần Tam toà (1), tôi được Mẹ đưa đến trường Bồ Đề thành nội xin vào học lớp năm, niên khoá 1956-1957 (2).

            Chương trình học theo quy định chung của Bộ Giáo dục ,riêng trường thuộc các tôn giáo tổ chức có học thêm giáo lý mỗi tuần một giờ. Lớp năm , lớp tư chúng tôi học phật pháp với sư cô Mạn- Đà -La và sư cô Diệu Lý, rất thích thú ngâm nga lịch sử đức Phật Thích Ca bằng văn vần:

              “Em là con Phật,

                Phải biết tích ngài,

                Từ lúc ra đời,

                Đến hồi nhập diệt…”

Đức Phật Thích Ca. Ảnh Internet

Đức Phật Thích Ca. Ảnh Internet

           Từ lớp ba đến lớp nhất, suốt ba năm Sư cô Diệu Tấn (DT)  giảng dạy chúng tôi giáo lý căn bản: ba quy y, năm giới, mười điều lành, nhơn quả thông qua chuyện tiền thân…

             Qua bậc tiểu học tuy không còn được học với Sư cô DT nữa nhưng nhờ duyên lành của gia đình chúng tôi vẫn thường lên chùa Diệu Đức vấn an, cúng dường…

             Thoáng chốc hơn sáu mươi năm trôi qua, vị Thầy hướng đạo của chúng tôi đã vượt quá cửu tuần thượng thọ, được ni chúng thỉnh lên pháp vị Viện chủ ni viện Diệu Đức, là bậc trưởng lão ni giới đức thanh tịnh, đã đem hết tâm lực phụng sự công tác giáo dục phật giáo làm tấm gương sáng cho hàng hậu học.

Mùa an cư năm nay có dịp về Huế đưa mẹ già lên chùa lễ phật, xin vào tịnh phòng vấn an sư bà Viện chủ. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ nhìn thấy thần thái an nhiên từ hoà của sư bà. Vẫn cầm tay đứa học trò như hồi mười tuổi để dí dỏm đọc bài thơ tự trào mới sáng tác cho nghe…

             Nhân tiết Vu Lan, chúng tôi xin giới thiệu hai bài thơ kỷ niệm lễ xuất gia của sư bà cách đây bảy mươi năm. Hy vọng giới Phật tử biết thêm để gìn giữ những nét đẹp văn hoá Thiền kinh Phú Xuân.

           - Sư bà DT, thế danh: Tôn Nữ Hồng Tường, ái nữ của cụ Ngộ chân tử Tôn Thất Quỳ và bà Chơn lộc Hồ Thị Linh .

Sư cô Diệu Tấn. Ảnh sưu tầm

Sư cô Diệu Tấn. Ảnh sưu tầm

Năm 1949 , Sư bà được song thân cho phép xuất gia, cầu hoà thượng Thích Tịnh Khiết thế độ, được ban pháp danh Tâm Từ, tự Diệu Tấn, hiệu Viên Tịnh.

Ngày tiễn con vào cửa phật, cụ Ngộ chân tử tổ chức tiệc chay mời thân tộc, bằng hữu đến dự lễ. Cụ cảm tác bài thơ Đường luật:

                             ĐƯA CON GÁI XUẤT GIA

                   Hoả trạch từ nay đã lánh xa

                   Mừng thương khi trẻ bước chân ra

                   Đọc kinh hộ quốc may phù quốc

                   Đổi đạo tề gia để xuất gia

                   Thế độ nhờ ơn Thầy, đức Phật

                   Sinh thành đáp nghĩa mẹ , công cha

                   Phan mây ,kinh bối chăm khuya sớm

                   Rửa sạch trần duyên giác tự tha

                                                            Rằm tháng chín, năm Kỷ Sửu (1949)

 

           Sau hai năm thực tập tu hành, sư bà DT gởi bài thơ về dâng trình thân phụ.

 

                            LỜI PHÁT NGUYN

                   Trăng thu hai độ đứng ngang đầu

                   Cửa phật nguyền xin trọn kiếp tu

                   Hôm sớm kệ kinh theo đủ lối

                  Tháng ngày dâu biển kể chi đâu

                  Nâu sòng quen với màu thanh đạm

                  Khói lửa xa dần cảnh khổ đau

                  Nhờ đức đại bi thường an lạc

                  Mong ngày đền đáp bốn ơn sâu.

                                                                           Vu lan Kỷ Hợi

                                                                                           Nhật Cao Trần Đình Sơn

 

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hiện nay, số 28 đường Lê Thánh Tôn ,phường Thuận Thành, TP Huế.

(2) Tương đương lớp 1 hiện nay.

 

Bình luận


Chưa có bình luận!


Bài viết trước đó
Bài viết kế tiếp

Trở lại đầu trang