Y dược truyền thống
Lương y Phan Tấn Tô với bài thuốc chữa sỏi thận từ 5 loại thảo dược