Sông Hương, Nước sông Hương

Ứng xử tương xứng với dòng sông di sản

TTH - Hôm qua (24/4), hội thảo khoa học “Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương-Nhiệm vụ và giải pháp” đã thu gặt được nhiều ý kiến, tham luận bổ ích của các chuyên gia đến từ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Đa số các ý kiến, tham luận thống nhất quan điểm giữ gìn, bảo vệ vẻ đẹp nguyên có của sông Hương.