Giới thiệu

Trang chủ
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Giới thiệu

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế

Mục đích Website HueHoc
Giới thiệu

Mục đích Website

Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế là một tổ chức xã hội của mọi công dân Việt Nam, có tình yêu đối với Huế và yêu di sản văn hóa Huế; hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, phát triển di sản, tham gia phản biện và bảo vệ các thành tựu văn hóa của dân tộc để lại ở Huế, góp phần làm cho Huế ngày càng đẹp hơn và luôn giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng vốn có trong lòng nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Hội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần cùng với chính quyền hoàn thành sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Liên hệ
Giới thiệu

Liên hệ

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang