Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Các thành viên được bầu chọn Ban chấp hành Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế nhiệm kỳ 2020-2025

1. Nguyễn Đắc Xuân
2. Đặng Mậu Tựu
3. Trần Đình Sơn
4. Hồ Thị Hạnh Tiên
5. Mai Thị Trà
6. Hồ Viết Vinh
7. Phan Tấn Tô
8. Trần Nguyên Vấn
9. Lê Đắc Nguyên Lộc

Sau cuộc họp ngày thứ bảy, 28/11/2020, phân công nhiệm vụ như sau:

Chủ tịch: Nguyễn Đắc Xuân
Phó chủ tịch: Trần Đình Sơn và Đặng Mậu Tựu
Tổng thư ký: Hồ Viết Vinh
Phó tổng thư ký: Lê Đắc Nguyên Lộc
Ban thường trực:
Nguyễn Đắc Xuân
Đặng Mậu Tựu
Lê Đắc Nguyên Lộc
Ban kiểm tra:
Trưởng ban: Phan Tấn Tô
Phó ban: Phạm Thanh Tùng
Thành viên: Nguyễn Thế
Ban biên tập website Huehoc.com
Tổng biên tập: Nguyễn Đắc Xuân
Thành viên: Trần Nguyên Vấn (văn thơ) , Mai Thị Trà (Ẩm thực), Trần Đình Sơn (lịch sử), Đặng Mậu Tựu (nghệ thuật), Phan Tấn Tô (y dược), Hồ Thị Hạnh Tiên (giáo dục)

Bình luận


Hoàng Văn Huấn 19:19, 15 Thg4, 2021
saddsdasdsad


Bài viết trước đó
Bài viết kế tiếp

Trở lại đầu trang