Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế là một tổ chức xã hội của mọi công dân Việt Nam, có tình yêu đối với  Huế và yêu di sản văn hóa Huế; hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu, phát triển di sản, tham gia phản biện và bảo vệ các thành tựu văn hóa của dân tộc để lại ở Huế, góp phần làm cho Huế ngày càng đẹp hơn và luôn giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng vốn có trong lòng nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Hội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần cùng với chính quyền hoàn thành sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Trang Web Huehoc này là cổng thông tin điện tử, phương tiện truyền thông của Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế. Trước nhất giới thiệu mục đích hoạt động của Hội, tổ chức Hội và cách thức liên lạc với Hội.

Huehoc phản ảnh thời sự Nghiên cứu và Phát triển tại Huế, trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ trung tâm là Nghiên cứu, bảo vệ và phát triển Di sản văn hóa Huế trên các lĩnh vực:

  1. Về Con người, Giáo dục, Văn học, Nghệ thuật, Kịch nghệ, Âm nhạc Huế, các ngành nghề truyền thống Huế.
  2. Di sản thiên nhiên: Sông Hương, Nước sông Hương; Núi Ngự Bình, núi Bạch Mã; Phá Tam Giang, cá nước lợ; cây xanh.
  3. Di sản thời Âu hoá: Các kiến trúc Âu; Sách, báo. Hình ảnh xưa và nay.

Huehoc không những chăm lo nghiên cứu mà còn quan tâm đến việc phát triển di sản văn hóa Huế. Giới thiệu những công trình nghiên cứu và phát triển thành công, biến di sản thành tài sản và những công trình nghiên cứu di sản chưa đúng phát triển sai lầm vi phạm di sản. Để nâng cao trình độ nghiên cứu và phát triển Huehoc tham khảo kinh nghiệm của các nước ngoài.

Huehoc cũng là một diễn đàn với tinh thần yêu Huế, khoa học thẳng thắn góp ý, phản biện thông tin trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế.

Để giúp cho những người cầm bút trong và ngoài Hội đời này và mai sau tham khảo, trong khả năng của mình Huehoc sẽ cố gắng sao lục các bài viết, các công trình có liên quan đến nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế trong quá khứ để biết những người đi trước đã làm gì và ngày nay Hội sẽ tiếp tụ như thế nào.

Trong ý hướng xây dựng nền tảng cho Hội, Huehoc sao lục giới thiệu tư liệu và các nhà nghiên cứu và phát triển di sản Huế qua các thời kỳ, góp phần xây dựng Thư viện & Thư mục di sản văn hóa Huế.

Huehoc là diễn đàn của người yêu Huế do Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế quản lý.Rất mong được xã hội, người yêu Huế quan tâm đồng hành.

Cám ơn.

Chủ biên HueHoc.

NGUYỄN ĐẮC XUÂN 

Trở lại đầu trang