Lịch sử

Trang chủ
CHÚA NGUYỄN
Lịch sử

CHÚA NGUYỄN

Chúa Nguyễn một dòng họ đã cai trị dải đất từ Thuận Hóa (phía nam đèo Ngang hiện nay) vào miền Nam của Việt Nam, bắt đầu từ đầu giai đoạn Lê Trung hưng của nhà Hậu Lê, hay giữa thế kỷ XVI, cho đến khi bị nhà Tây Sơn tiêu diệt năm 1777. Các chúa Nguyễn là tổ tiên của các vua nhà Nguyễn, tức triều đại phong kiến cuối cùng của nước Việt Nam.

NHÀ NGUYỄN
Lịch sử

NHÀ NGUYỄN

Nhà Nguyễn được thành lập sau khi chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh (Hoàng đế Gia Long), lên ngôi hoàng đế năm 1802 và kết thúc hoàn toàn khi Hoàng đế Bảo Đại thoái vị vào năm 1945, tổng cộng là 143 năm.

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ
Lịch sử

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ

Tư liệu lịch sử về vua Quang Trung Nguyễn Huệ

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang