Vua Quang Trung Nguyễn Huệ

Trang chủ · Lịch sử
Đi tìm di tích Tây Sơn tại Huế
Vua Quang Trung Nguyễn Huệ

Đi tìm di tích Tây Sơn tại Huế

Nhà Tây Sơn làm chủ Phú Xuân từ năm 1786 đến năm 1801. Phú Xuân được chính thức dùng làm kinh đô của cả nước Đại Việt kể từ 1788 là năm Nguyễn Huệ xưng đế hiệu Quang Trung kéo dài đến năm 1801 là năm Quang Toản và triều đình nhà Tâv Sơn bỏ Phú Xuân chạy ra Bắc trước áp lực quân sự của Nguyễn Ánh. Trong thời gian 15 năm ấy (1786 — 1801), với tư thế là trung tâm chính trị, quân sự, văn hóa... của cả nước, Phú Xuân đương nhiên đã được kiến tạo ra nhiều công trình kiến trúc văn hóa và lịch sử của triều đại: thành trì, cung diện, lăng tẩm...

ĐẠI THẮNG VUA QUANG TRUNG
Vua Quang Trung Nguyễn Huệ

ĐẠI THẮNG VUA QUANG TRUNG NĂM 1789 QUA THƠ VĂN NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI

Ngày xưa các cụ ta làm thơ chữ Hán chỉ để vịnh cảnh, tả tình, gửi gấm tâm sự, thơ văn viết một cuộc chiến tranh lại là điều hiếm có. Cuộc chiến thắng đánh Tống của Lý Thường Kiệt để lại bài Nam Quốc Sơn Hà, cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông để lại bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, cuộc kháng chiến chống Minh vua Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo. Còn cuộc chiến thắng Quang Trung, phá tan quân Thanh có những gì ? Còn tác phẩm nào của người đương thời viết về trận chiến thắng ấy ? Trải qua 143 năm triều Nguyễn, thơ văn viết ca ngợi vua Quang Trung là một điều quốc cấm. Triều đại Tây Sơn được gọi là ngụy quyền không được ghi trong chính sử.

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang