Phát triển vi phạm di sản

Trang chủ · Phát triển di sản
Ý TƯỞNG LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG: HUẾ 21
Phát triển vi phạm di sản

Ý TƯỞNG LÀM THAY ĐỔI CUỘC SỐNG: HUẾ 21

Theo Tôi, đã đến lúc phải tiến hành một kế hoạch tái thiết Thành phố di sản dựa trên ý tưởng mới về một Thành phố Huế-Thế kỷ 21 (gọi tắt là Huế 21) phát triển song hành với Thành phố di sản trong mối quan hệ tiếp nối nhận sông Hương làm trục bố cục chính

"Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế" dưới góc nhìn phản biện
Phát triển vi phạm di sản

"Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế" dưới góc nhìn phản biện

Nếu tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng xây dựng ba bãi đỗ xe trên, không trả lại cảnh quan vốn có của ba ngôi lăng vô giá vừa nêu thì sẽ không thể bảo vệ được trong hồ sơ tái đề cử Quần thể Di tích Huế với tiêu chí mới là Di sản Cảnh quan Văn hóa Thế giới sắp tới.

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang