Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Trang chủ
Tin tức
Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Tin tức

Dự án của Hội
Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Dự án của Hội

Dự án của Hội

Sự kiện của hội
Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Sự kiện của hội

Hội thảo, Hội nghị
Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Hội thảo, Hội nghị

Là một người con của đất Huế, tôi luôn cố gắng dành một phần tâm trí và thời gian hạn hẹp của mình để dõi theo hành trình của quê hương. Khi được anh Nguyễn Đắc Xuân gửi thông tin về Đại hội thành lập Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế, tôi rất vui mừng vì dù hoàn cảnh hiện nay có nhiều khó khăn trở ngại nhưng các Anh Chị, với tình yêu cho xứ Huế, văn hóa Huế và rất nhiều tâm sức, đã có thể làm được công việc ý nghĩa này.

Dư luận gần xa
Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Dư luận gần xa

Phản biện
Thời sự Nghiên cứu và Phát triển

Phản biện

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang