TẠC TƯỢNG TRỊNH CÔNG SƠN
Dự án của Hội

TẠC TƯỢNG TRỊNH CÔNG SƠN

Các tài liệu của dự án tạc tượng Trịnh Công Sơn của Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế

Từ Cồn Dã Viên đến Vườn Thiên Niên Kỷ
Dự án của Hội

Từ Cồn Dã Viên đến Vườn Thiên Niên Kỷ

Đó là phác thảo quy hoạch Cồn Dã Viên do Đô thị gia-Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh – TTK Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế trình bày với lãnh đạo UBND tỉnh TTH và UBND Thành phố Huế vào chiều tối ngày 23-12-2020 tại UBND tỉnh TTH

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang