BỬU Ý ĐÃ GỬI HỒ SƠ DỰNG TƯỢNG TRỊNH CÔNG SƠN

Bửu Ý đã gửi ngày 19/04/2021, Hồ sơ dựng tượng Trịnh Công Sơn, đến các địa chỉ sau đây qua Bưu điện Huế.
1. JEAN-CLAUDE POMONTI
38/287 Brighton Place, Soi Soonvijai 6, New Petchburi Road
Bangkok 10320, Thailande
Ông J-C. Promonti là một ký giả kỳ cựu của báo Le Monde, nhưng nay đã về hưu, là một người bạn thân của Trịnh Công Sơn, đã từng viết 3 lần về Trịnh Công Sơn trên báo này (1)
2. VĨNH PHƯƠNG
Dorpsstraat 2
7221 BP Stenderen, Holland
Ông Vĩnh Phương là một điêu khắc gia, đã từng về Việt Nam, về Huế, và tham gia vào các không gian dựng tượng ở Huế. Hiện nay ông có tác phẩm bày ở Vườn Tượng Huế.
3. JEAN-LUC NGUYỄN SAO
24 rue de Lappe
75011 Paris, France
Ông Jean-Luc là con của ông Nguyễn Sao. Ông Nguyễn Sao là một trong những vị sáng lập trường Mỹ Thuật Gia Định. Ông Jean-Luc quen biết nhiều trong giới nhà văn và nghệ sĩ ở Pháp.
Huế ngày 19.04.2021
Bửu Ý
--------
Chú thích:
(1) “Trịnh Công Sơn, chantre de l’antiguerre au Viêtnam du Sud” (Trịnh Công Sơn ca nhân phản chiến tại miền Nam Việt Nam) JEAN-CLAUDE POMONTI. , phụ trương báo Le Monde số 7570 ngày 17.5.1969
https://www.lemonde.fr/archives/article/1969/05/17/trinh-cong-son-chantre-de-l-anti-guerre-au-vietnam-du-sud_2427553_1819218.html

Bình luận


Chưa có bình luận!


Bài viết trước đó
Bài viết kế tiếp

Trở lại đầu trang