TRT đưa tin về tọa đàm lịch sử: Hàm Nghi - Nhà vua bị lưu đày, nghệ sĩ Tử Xuân ở Alger
Hội thảo, Hội nghị

TRT đưa tin về tọa đàm lịch sử: Hàm Nghi - Nhà vua bị lưu đày, nghệ sĩ Tử Xuân ở Alger

HÀM NGHI - NHÀ VUA BỊ LƯU ĐÀY NGHỆ SĨ TẠO HÌNH TỬ XUÂN Ở ALGER
Hội thảo, Hội nghị

HÀM NGHI - NHÀ VUA BỊ LƯU ĐÀY NGHỆ SĨ TẠO HÌNH TỬ XUÂN Ở ALGER

Trang sử bi hùng của vua Hàm Nghi bắt đầu từ ngày 1-11-1888, Trương Quang Ngọc phản bội Cần Vương đem theo Nguyễn Đình Tình, Cao Viết Dung, Đinh Văn Xuân, Đinh Văn Châu và 10 lao động làng Thanh Lạng bí mật vào mật khu giết Tôn Thất Tiệp và bắt vua Hàm Nghi nộp cho giặc Pháp. Chúng thu 1 kiếm lệnh, 1 tráp giấy tờ, 5 thỏi bạc, 4 lượng bạc, 11 đồng tiền vàng lớn, 63 tiền vàng nhỏ. Sau đó Ngọc giao nộp cho Boulangier.

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ DỰ ÁN CHỈNH TRANG THỪA THIÊN HUẾ
Hội thảo, Hội nghị

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ DỰ ÁN CHỈNH TRANG THỪA THIÊN HUẾ

Chiều ngày 02/04 tại UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc họp nghe Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế trình bày báo cáo thiết kế tổng mặt bằng dự án chỉnh trang công viên, đặt tượng Trịnh Công Sơn và dự án thiết kế nhà Tao Đàn thuộc khu vực phía Đông cồn Dã Viên

TỌA ĐÀM VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VỚI DI SẢN PHẬT GIÁO
Hội thảo, Hội nghị

TỌA ĐÀM VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VỚI DI SẢN PHẬT GIÁO

Hội thảo do ba cơ quan là TT Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc VN và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN tại Huế cùng phối hợp tổ chức.

Thư chúc mừng Đại hội thành lập Hội nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế
Hội thảo, Hội nghị

Thư chúc mừng Đại hội thành lập Hội nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế

Là một người con của đất Huế, tôi luôn cố gắng dành một phần tâm trí và thời gian hạn hẹp của mình để dõi theo hành trình của quê hương. Khi được anh Nguyễn Đắc Xuân gửi thông tin về Đại hội thành lập Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế, tôi rất vui mừng vì dù hoàn cảnh hiện nay có nhiều khó khăn trở ngại nhưng các Anh Chị, với tình yêu cho xứ Huế, văn hóa Huế và rất nhiều tâm sức, đã có thể làm được công việc ý nghĩa này.

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang