Công chúa thứ 47 con gái của vua Minh Mạng: Nguyễn Phúc Hòa Thận (1834 -1860)

Bà có tên Nguyễn Phúc Hòa Thận (1834 -1860) là Công chúa thứ 47 con gái của vua Minh Mạng. Chồng bà là Phò mã Đô uý Nguyễn Hanh (1833 -1886) từng giữ chức Hậu quân Đô thống phủ Chưởng phụ sự có khi kiêm nhiệm Tả quân, Tiền Quân, Trung quân, Hữu Quân, Phó sứ hải phòng, Sứ Hải phòng. Ông bà được phụng thờ tại Nhà thờ 6/5 Kiệt 7, Nguyễn Công Trứ, Huế !

Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu dẫn chứng. Một số thông tin được Được ghi chép trong Tập 8 và 9 bộ sách Đại Nam Thực Lục - Chính biên !

Bình luận


Chưa có bình luận!


Bài viết trước đó
Bài viết kế tiếp

Trở lại đầu trang