Thư mục di sản Huế

Trang chủ · Thư viện Di sản
Tìm được tư liệu thành văn đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư mục di sản Huế

Tìm được tư liệu thành văn đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là cựu học sinh Trường Pháp Việt Đông Ba và Cựu học sinh Quốc Học Huế. Ta biết được thông tin đó qua ký ức hay hồi ký của những bạn học cũ của Bác như cụ Lê Thiện, cụ Lê Thanh Cảnh,hay hồ sơ Mật thám Pháp thực hiện từ sau năm 1920

Kho tàng Hán Nôm ở Huế dưới mắt một người không chuyên
Thư mục di sản Huế

Kho tàng Hán Nôm ở Huế dưới mắt một người không chuyên

Là một người nghiên cứu Huế, dù không chuyên nghiên cứu Hán Nôm, hằng ngày tôi cũng Ước Dình Thi Sao của Miên Triện phải tiếp với môi trường Hán Nôm. Qua tiếp xúc tôi cũng có một vài suy nghĩ và xin phát biểu sau đây:

Huế từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam
Thư mục di sản Huế

Huế từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam

Huế là cố đô của triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam, từng nổi tiếng là một trung tâm tư liệu lịch sử được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm. Để mở đầu bài viết này, tôi xin kể một câu chuyện đã xảy ra sau ngày thống nhất đất nước chừng mươi năm.

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang