Sách viết về vua Duy Tân

Trang chủ · Thư viện Di sản · Tủ sách di sản Huế
DVD En Mémoire de prince Vinh-San

DVD En Mémoire de prince Vinh-San

Tác giả: Các con vua Duy Tân

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2015

Vua Duy Tân 1916

Vua Duy Tân 1916

Tác giả: Nguyễn Trương Đàn

Nhà xuất bản: Văn học

Năm xuất bản: 2014

Lá bài bí mật của de Gaulle, Hoàng tử Vĩnh Sang (1900-1945)

Lá bài bí mật của de Gaulle, Hoàng tử Vĩnh Sang (1900-1945)

Tác giả: Vũ Ngự Chiêu

Nhà xuất bản: Văn Hóa (Houston)

Năm xuất bản: 1992

Truyện lịch sử DUY TÂN

Truyện lịch sử DUY TÂN

Tác giả: Kinh Kha

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 1995

Hommage au prince Vinh San et à l'Empereur Duy Tan au Commandant des forces Françaises libres (French Edition)

Hommage au prince Vinh San et à l'Empereur Duy Tan au Commandant des forces Françaises libres (French Edition)

Tác giả: Claude Vinh San và Christian Vittori

Nhà xuất bản: Azalées éditions

Năm xuất bản: 2012

Vua Duy Tân

Vua Duy Tân

Tác giả: Hoàng Hiến

Nhà xuất bản: Thuận Hóa

Năm xuất bản: 1996

Danh sách rỗng!

Trở lại đầu trang