Chuyện ba vua Dục Đức - Thành Thái- Duy Tân

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

Nhà xuất bản: Thuận Hóa

Năm xuất bản: 1995