Lá bài bí mật của de Gaulle, Hoàng tử Vĩnh Sang (1900-1945)

Tác giả: Vũ Ngự Chiêu

Nhà xuất bản: Văn Hóa (Houston)

Năm xuất bản: 1992