Truyện lịch sử DUY TÂN

Tác giả: Kinh Kha

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 1995