Vua Duy Tân

Tác giả: Hoàng Hiến

Nhà xuất bản: Thuận Hóa

Năm xuất bản: 1996